Европейският проект за глобална мобилност – www.consumers-protection.org

Проект InfoCons в рамките на Световната организация – Consumers International стартира Европейския проект за прилагане на международните норми и граждански права чрез прозрачен достъп до спешни / полезни номера във всяка страна в съответствие с правилата и правата, предоставени от Организацията на обединените нации. Уникална платформа за глобална мобилност на гражданите.

Read too: E407 – Caragenan

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации и правата на гражданите, както и международните и европейските разпоредби за прозрачен достъп до информация и подаване на жалби, Международната програма за потребителска информация (www.consumers-protection.org) осигурява достъп на граждани по цял свят на правилна, директна, бърза, прозрачна и лесна информация. Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до контакт с обществени институции с цел информиране или решаване на проблеми. Програмата е предназначена за гражданите на вашата страна, но също и за транзитно преминаващите на територията на вашата страна граждани за развитие на професионална дейност, с туристическа цел или за други дейности.

Read too: E 211 – Sodium Benzoate

Other blog posts

Baby food contaminated with heavy metals
On the supermarket shelves, we find hundreds of varieties of baby food, ranging from purees, sauces, cereals, and fruit and vegetable snacks. Over time, experts have discovered concerning amounts of heavy metals such as lead, cadmium, and arsenic…
details
Menu