Европейският проект за глобална мобилност – www.consumers-protection.org

Проект InfoCons в рамките на Световната организация – Consumers International стартира Европейския проект за прилагане на международните норми и граждански права чрез прозрачен достъп до спешни / полезни номера във всяка страна в съответствие с правилата и правата, предоставени от Организацията на обединените нации. Уникална платформа за глобална мобилност на гражданите.

Read too: E407 – Caragenan

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации и правата на гражданите, както и международните и европейските разпоредби за прозрачен достъп до информация и подаване на жалби, Международната програма за потребителска информация (www.consumers-protection.org) осигурява достъп на граждани по цял свят на правилна, директна, бърза, прозрачна и лесна информация. Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до контакт с обществени институции с цел информиране или решаване на проблеми. Програмата е предназначена за гражданите на вашата страна, но също и за транзитно преминаващите на територията на вашата страна граждани за развитие на професионална дейност, с туристическа цел или за други дейности.

Read too: E 211 – Sodium Benzoate

Other blog posts

E343 – Magnesium phosphates
What are E343 magnesium phosphates? Magnesium  phosphates E 343 (I, II) are food additives that act as acidity correctors, sequestering, stabilising (water retaining and thickening) and flavouring agents. They act as buffering, neutralising and organic antioxidants. What forms…
details
E300 – Ascorbic acid (vitamin C)
What is E 300 additive? E 300, ascorbic acid is a food additive that belongs to the category of antioxidants. In the food industry, ascorbic acid is one of the most widely used nutritional additives as: antioxidant, preservative,…
details
Menu