Европейският проект за глобална мобилност – www.consumers-protection.org

Проект InfoCons в рамките на Световната организация – Consumers International стартира Европейския проект за прилагане на международните норми и граждански права чрез прозрачен достъп до спешни / полезни номера във всяка страна в съответствие с правилата и правата, предоставени от Организацията на обединените нации. Уникална платформа за глобална мобилност на гражданите.

Read too: E407 – Caragenan

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации и правата на гражданите, както и международните и европейските разпоредби за прозрачен достъп до информация и подаване на жалби, Международната програма за потребителска информация (www.consumers-protection.org) осигурява достъп на граждани по цял свят на правилна, директна, бърза, прозрачна и лесна информация. Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до контакт с обществени институции с цел информиране или решаване на проблеми. Програмата е предназначена за гражданите на вашата страна, но също и за транзитно преминаващите на територията на вашата страна граждани за развитие на професионална дейност, с туристическа цел или за други дейности.

Read too: E 211 – Sodium Benzoate

Other blog posts

E102 – Tartrazine
What is food additive E102 (Tartrazine) ? E102 (tartrazine) is a synthetic azo dye food additive with the molecular formula C16H9N4Na3O9S2, meaning it is not found in nature in its pure form. This food additive is derived from…
details
keyboard_arrow_up