Европейският проект за глобална мобилност – www.consumers-protection.org

Проект InfoCons в рамките на Световната организация – Consumers International стартира Европейския проект за прилагане на международните норми и граждански права чрез прозрачен достъп до спешни / полезни номера във всяка страна в съответствие с правилата и правата, предоставени от Организацията на обединените нации. Уникална платформа за глобална мобилност на гражданите.

Read too: E407 – Caragenan

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации и правата на гражданите, както и международните и европейските разпоредби за прозрачен достъп до информация и подаване на жалби, Международната програма за потребителска информация (www.consumers-protection.org) осигурява достъп на граждани по цял свят на правилна, директна, бърза, прозрачна и лесна информация. Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до контакт с обществени институции с цел информиране или решаване на проблеми. Програмата е предназначена за гражданите на вашата страна, но също и за транзитно преминаващите на територията на вашата страна граждани за развитие на професионална дейност, с туристическа цел или за други дейности.

Read too: E 211 – Sodium Benzoate

Other blog posts

The Love Consumer
The Love Consumer! Does it exist? At least as a concept? When we are small and helpless, instinctively, or perhaps out of love, we cling to our mother and father and hold their hands. When we are very…
details
World Radio Day
World Radio Day, celebrated annually on February 13th, represents an important global event as it acknowledges the enduring power of radio in shaping culture, disseminating information, and promoting dialogue. Instituted by UNESCO in 2011, this celebration underscores the…
details
keyboard_arrow_up