Avrupa Küresel Hareketlilik Projesi – www.consumers-protection.org

Dünya Tüketici Uluslararası Örgütü’nün gözetimi altında başlatılan InfoCons projesi, Avrupa projesi kapsamında her ülkede, tek bir platform oluşturulması yoluyla Birleşmiş Milletler tarafından verilen normlar ve haklar uyarınca acil durum/faydalı numaralara şeffaf erişim yoluyla uluslararası normların ve vatandaş haklarının uygulanmasına başladı dünya genelinde vatandaşların hareketliliği.

Dikkat ! Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sisteminde 35’in üzerinde ürün bulunmaktadır

Uluslararası Tüketici Koruma Bilgi Programı (www.consumers-protection.org ), Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve vatandaşların haklarının yanı sıra bilgi, bilgi ve şikayetlere şeffaf erişim konusunda uluslararası ve Avrupa düzenlemelerine uygun olarak, dünya genelinde vatandaşlara doğru, doğrudan, hızlı, şeffaf ve kolay bilgilere erişim olanağı sağlar. Uluslararası Bilgi Programı, tüm vatandaşlara sorunları bildirmek veya çözmek için kamu kurumlarıyla temasa sınırsız erişim olanağı sağlar. Program, kendi ülkenizin vatandaşlarına, ancak aynı zamanda profesyonel faaliyetler, turizm veya diğer faaliyetleri gerçekleştirmek için kendi topraklarınızdan geçiş halindeki vatandaşlara yöneliktir.

Ayrıca okuyun : The dictionary with the terminology of food additives is available in the InfoCons Application ! Be informed!

Other blog posts

E343 – Magnesium phosphates
What are E343 magnesium phosphates? Magnesium  phosphates E 343 (I, II) are food additives that act as acidity correctors, sequestering, stabilising (water retaining and thickening) and flavouring agents. They act as buffering, neutralising and organic antioxidants. What forms…
details
E300 – Ascorbic acid (vitamin C)
What is E 300 additive? E 300, ascorbic acid is a food additive that belongs to the category of antioxidants. In the food industry, ascorbic acid is one of the most widely used nutritional additives as: antioxidant, preservative,…
details
Menu