Парфюм, за който се съобщава чрез системата за бързо предупреждение на Европейския съюз

Категория продуктиКозметични продукти

Продукт Тоалетна чиния

НаименованиеROMANTICS DREAMS

Марка Comin parfum

Партиден номер 28215

Вид/номер на модела ROMANTICS DREAMS

Баркод 8004830287220

Описание на продукта Парфюм, предназначен за жени

Read too: E202 – Potassium sorbate

Описание на опаковката Картонени опаковки

Страна на произходИталия

Вид риск Рискове, свързани с химични агенти

Описание на риска Според списъка на съставките продуктът съдържа бутилфенилметилпропионат (BMHCA), който е забранен в козметичните продукти. BMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация.

Read too: E551 – Silicon dioxide

Правни разпоредби (на равнище ЕС) и европейски стандарти, спрямо които продуктът е бил тестван и на които не съответства Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

Мерки, постановени от публични органи (по отношение на: Дистрибутор) Забрана на предлагането на продукта на пазара и всякакви съпътстващи мерки

Дата на влизане в сила 15/02/2023

Read too: E950 Acesulfame K

Other blog posts

Baby food contaminated with heavy metals
On the supermarket shelves, we find hundreds of varieties of baby food, ranging from purees, sauces, cereals, and fruit and vegetable snacks. Over time, experts have discovered concerning amounts of heavy metals such as lead, cadmium, and arsenic…
details
Menu