Парфюм, за който се съобщава чрез системата за бързо предупреждение на Европейския съюз

Категория продуктиКозметични продукти

Продукт Тоалетна чиния

НаименованиеROMANTICS DREAMS

Марка Comin parfum

Партиден номер 28215

Вид/номер на модела ROMANTICS DREAMS

Баркод 8004830287220

Описание на продукта Парфюм, предназначен за жени

Read too: E202 – Potassium sorbate

Описание на опаковката Картонени опаковки

Страна на произходИталия

Вид риск Рискове, свързани с химични агенти

Описание на риска Според списъка на съставките продуктът съдържа бутилфенилметилпропионат (BMHCA), който е забранен в козметичните продукти. BMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация.

Read too: E551 – Silicon dioxide

Правни разпоредби (на равнище ЕС) и европейски стандарти, спрямо които продуктът е бил тестван и на които не съответства Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

Мерки, постановени от публични органи (по отношение на: Дистрибутор) Забрана на предлагането на продукта на пазара и всякакви съпътстващи мерки

Дата на влизане в сила 15/02/2023

Read too: E950 Acesulfame K

Other blog posts

E102 – Tartrazine
What is food additive E102 (Tartrazine) ? E102 (tartrazine) is a synthetic azo dye food additive with the molecular formula C16H9N4Na3O9S2, meaning it is not found in nature in its pure form. This food additive is derived from…
details
keyboard_arrow_up