Парфюм, за който се съобщава чрез системата за бързо предупреждение на Европейския съюз

Категория продуктиКозметични продукти

Продукт Тоалетна чиния

НаименованиеROMANTICS DREAMS

Марка Comin parfum

Партиден номер 28215

Вид/номер на модела ROMANTICS DREAMS

Баркод 8004830287220

Описание на продукта Парфюм, предназначен за жени

Read too: E202 – Potassium sorbate

Описание на опаковката Картонени опаковки

Страна на произходИталия

Вид риск Рискове, свързани с химични агенти

Описание на риска Според списъка на съставките продуктът съдържа бутилфенилметилпропионат (BMHCA), който е забранен в козметичните продукти. BMHCA може да навреди на репродуктивната система, може да навреди на здравето на нероденото дете и може да причини кожна сенсибилизация.

Read too: E551 – Silicon dioxide

Правни разпоредби (на равнище ЕС) и европейски стандарти, спрямо които продуктът е бил тестван и на които не съответства Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента за козметичните продукти.

Мерки, постановени от публични органи (по отношение на: Дистрибутор) Забрана на предлагането на продукта на пазара и всякакви съпътстващи мерки

Дата на влизане в сила 15/02/2023

Read too: E950 Acesulfame K

Other blog posts

The Love Consumer
The Love Consumer! Does it exist? At least as a concept? When we are small and helpless, instinctively, or perhaps out of love, we cling to our mother and father and hold their hands. When we are very…
details
World Radio Day
World Radio Day, celebrated annually on February 13th, represents an important global event as it acknowledges the enduring power of radio in shaping culture, disseminating information, and promoting dialogue. Instituted by UNESCO in 2011, this celebration underscores the…
details
keyboard_arrow_up